Autobusy

W Bajtocji jest 1 <= n <= 50 linii autobusowych, na każdej z linii jeździ jeden autobus. Każda linia ma swoją długość 1 <= si <= 50 oraz si kolejnych przystanków, na których staje autobus, każdy przystanek ma swój unikalny numer: - 1 000 000 000 <= aij <= 1 000 000 000. Przejazd między każdymi kolejnymi przystankami trwa dokładnie jedną minutę. Autobus jeździ w kółko. Dla przykładu, autobus o trasie: si=5, ai0=1, ai1=3, ai2=2, ai3=1, ai4=2 w zerowej minucie będzie na przystanku 1, w pierwszej minucie na 3, w drugiej na 2, w trzeciej na 1 (znów), w czwartej na 2, a w piątej spowrotem na 1, dalej na trzecim itd.

Każdy autobus ma swojego kierowcę, który o świcie, idąc do pracy, ma nowiutką ploteczkę do podzielenia się z kolegami. Za każdym razem, jak spotka kolegę na jakimś przystanku (tj. on i autobus kolegi w tej samej minucie będą na tym samym przystanku - na przystanku o tym samym numerze), to opowiada koledze wszystkie znane mu plotki z tego dnia, a kolega mu się odwdzięcza tym samym.

Policz, w której minucie wszyscy kierowcy poznają wszystkie plotki, lub wypisz "NEVER", jeśli jest to niemożliwe.

Wejście, wyjście

Pierwsza linia wejścia zawiera 1 <= n <= 50, liczbę autobusów, a więc też i kierowców i nowych plotek. Kolejne n linii zawiera opisy kolejnych tras autobusowych: wpierw liczbę 1 <= si <= 50 - długość jednego okrążenia na trasie, a następnie opis trasy: si liczb - 1 000 000 000 <= aij <= 1 000 000 000.

Twój program powinien wypisać jedną liczbę - pierwszą minutę, w której wszyscy kierowcy poznają wszystkie plotki, lub słowo NEVER, jeśli nigdy się to nie stanie.

Przykład

Dane:

3
3 1 2 3
3 2 3 1
4 2 3 4 5

dają wynik:

12

Zauważ, że w tym przykładzie pierwszy i drugi autobus nigdy się nie spotykają.