Schwytanie Cerbera

Limit pamięci: 32MB

Kolejnym zadaniem Bajtoklesa było przyprowadzenie z zaświatów trzygłowego psa, Cerbera, który strzegł wejścia do świata umarłych. Cerber jest pupilkiem Hadesa, który nie ma zamiaru oddać go herosowi. Zgodził się jednak użyczyć mu pieska, pod warunkiem, że pomoże mu rozwiązać pewną zagadkę.

Żona Hadesa, Persefona, zapisała na pergaminie ciąg n liczb całkowitych. Nazwijmy go ciągiem A. W ciągu tym występują wszystkie liczby od 1 do n włącznie.

Na osobnym arkuszu pergaminu zapisała inny ciąg n liczb (oznaczmy go przez B) powstały z ciągu A, w ten sposób, że na i-tej pozycji ciągu B znajduje się liczba liczb mniejszych niż i-ty element ciągu A, znajdujących się na lewo od niego (w ciągu A). Tak sporządzony arkusz wręczyła Hadesowi i poprosiła go o odgadnięcie pierwotnego ciągu.
Dla Bajtoklesa ta zagadka również okazała się zbyt trudna. Nie mógł nawet pojąć w jaki sposób ciąg B został utworzony. Wierzy jednak, że Tobie się to uda, a tym samym pomożesz mu wyjść z zaświatów z Cerberem.

Wejście:

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba n (1<=n<=10^6).
W drugiej linii znajduje się n liczb całkowitych - jest to ciąg B.

Ponadto :

Wyjście:

W pierwszej i jedynej linii wyjścia wypisz n liczb całkowitych - kolejne wyrazy ciągu A.

Przykłady:

Wejście:
5
0 1 2 1 4
	
Wyjście:
1 3 4 2 5

Wejście:
7
0 0 2 0 4 3 1
	
Wyjście:
4 3 6 1 7 5 2

Wejście:
11
0 0 0 2 2 0 6 4 6 3 1
	
Wyjście:
10 4 3 8 6 1 11 7 9 5 2