Cube3 - MegaCube

Grupa studentów pewnej uczelni, zafascynowana niedawno obejrzanym filmem - Cube2 - Hypercube, postanowiła nakręcić kolejną serię tego wspaniałego filmu. Z uwagi na niski budżet, jedyne na co mogą sobie pozwolić jest dwuwymiarowa kostka (no skoro dwuwymiarowa, to niech będzie przynajmniej prostokątna). W celu urozmaicenia filmu, każda komnata zostanie pomalowana na jeden z dostępnych kolorów. Główni bohaterowie filmu jako wskazówkę umożliwiającą im wydostanie się z labiryntu otrzymają mapę z zaznaczonymi kolorami poszczególnych komnat. Bohaterowie będą chodzić po labiryncie i starać się zlokalizować swą pozycję na podstawie mapy. Ponieważ jeden z aktorów przez przypadek zabrał ze sobą Palma, więc może sobie pozwolić na napisanie programu, który pozwoli określić pozycję w labiryncie. Pomóż mu w tym niebanalnym zadaniu.

Zadanie

Napisz program który:

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisane są cztery liczby naturalne cx, cy, mx, my (1 <= mx <= cx <= 1000, 1 <= my <= cy <= 1000). cx i cy to odpowiednio wymiary labiryntu (czyli również jego mapy), a mx i my to wymiary zwiedzonego obszaru. W kolejnych cy wierszach znajduje się po cx liczb naturalnych (nie większych od 100), reprezentujących kolory poszczególnych pomieszczeń na mapie. Następnie znajduje się my wierszy zawierających po mx liczb naturalnych (podobnie nie większych od 100), reprezentujących kolory kolejnych pomieszczeń, zwiedzonych przez bohaterów.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia powinna się znajdować jedna liczba naturalna, odpowiadająca liczbie miejsc, w których mogą się znajdować aktorzy.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5 3 2 2
1 2 2 1 3
2 3 1 2 2
1 4 2 3 3
1 2
2 3

poprawnym wynikiem jest:

2