Domino

Domino to dużo zabawy. Dzieci lubią stawiać kostki w długie linie. Kiedy jedno domino spadnie, to uderza w następne, które uderza w jeszcze następne, i tak całą drogę w dół linii. Jednak czasami domino nie przewróci kolejnego domina. W tym przypadku musimy uderzyć domino ręcznie w celu uzyskania upadającego ponownie domina. Biorąc pod uwagę zestaw domino uderzony przez Ciebie, Twoim zadaniem jest, aby określić całkowitą liczbę kostek, które upadną.

Wejście, wyjście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera trzy liczby całkowite - n, m, l nie większe niż 10 000, a następnie m + l dodatkowych linii. Pierwsza liczba - n jest liczbą płytek domina. Płytki domina są ponumerowane od 1 do n. Każda z linii m po pierwszej linii zawiera dwie liczby całkowite x i y wskazujące, że jeżeli kostka numer x się przewraca, to skutkiem tego kostka y również. Każda z następnych l linii zawiera jedną liczbę całkowitą z wskazującą, że domino z numerem z jest popychane przez Ciebie.

W pierwszym wierszu powinna znaleźć się jedna liczba całkowita, liczba kostek domina, które zostaną przewrócone.

Przykład

Dla danych wejściowych:

3 2 1
1 2
2 3
2

Poprawną odpowiedzią jest:

2