Doświadczenie

Fizycy często robią doświadczenia. Trzeba im napisać oprogramowanie, które pomoże im w pracy.

Program ma obsługiwać dwie komendy. Pierwszą z nich jest przyjęcie nowego wyniku doświadczenia. Wynik doświadczenia jest dodatnią liczbą całkowitą nie większą niż 10 000.

Drugą komendą jest aktualny średni wynik doświadczenia. Przy czym nie jest to średnia wszystkich wyników, a średnia tylko z części "wiarygodnych" wyników. Jeśli aktualnie program wie o n wynikach, to ma odrzucić najmniejsze 10% i największe 10% wyników doświadczenia (zaokrąglając w dół, tj. jeśli aktualnie program wie o 57 wynikach doświadczenia, to odrzuca 5 największych i 5 najmniejszych i z pozostałych 47 liczy średnią.

Wejście, wyjście

W pierwszym wierszu wejścia jest liczba komend 1 <= n <= 1 000 000. Kolejne n wierszy definiuje komendy. Wiersz składający się z samego 0 (zera) oznacza "wypisz linię zawierającą aktualny wynik doświadczenia, w postaci ułamka nieskracalnego a/b". Wiersz składający się z 1, spacji, po czym liczby całkowitej x, oznacza "nowy wynik doświadczenia: x".

Dla każdego 0 z wejścia wypisz aktualny wynik doświadczenia w tamtym momencie.

Przykład

Dla danych wejściowych:

17
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
0
1 19
0
1 10
0
1 20
1 21
1 22
0

poprawnym wynikiem jest:

29/2
15/1
29/2
16/1