Drogi

W Bajtocji jest n miast. Miasta są połączone jednokierunkowymi drogami. Każda droga łączy tylko dwa miasta i nie przechodzi przez żadne inne. Niestety, niekoniecznie z każdego miasta da się dojechać do każdego innego. Król Bajtazar postanowił rozwiązać ten problem. Król ma świadomość, że budowanie nowych dróg jest bardzo kosztowne, a budżet Bajtocji nie jest zbyt zasobny. Dlatego też poprosił Cię o pomoc. Trzeba obliczyć minimalną liczbę jednokierunkowych dróg, które trzeba zbudować, żeby z każdego miasta dało się dojechać do każdego innego miasta.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera dwie liczby całkowite n i m (2 <= n <= 10 000, 0 <= m <= 100 000), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające, odpowiednio, liczbę miast i liczbę dróg w Bajtocji. Miasta są ponumerowane od 1 do n. W kolejnych m wierszach znajdują się po dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem. W i+1-szym wierszu znajdują się liczby a_i i b_i (1 <= a_i, b_i <= n dla 1 <= i <= m), reprezentują one jednokierunkową drogę prowadzącą z miasta a_i do b_i.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać dokładnie jedną nieujemną liczbę całkowitą - minimalną liczbę dróg, które trzeba zbudować w Bajtocji tak, aby z każdego miasta dało się dojechać do każdego innego miasta.

Przykład

Dane:

7 11
1 3
3 2
2 1
2 2
3 4
4 5
5 4
3 4
1 6
6 7
7 6

dają odpowiedź:

2