Dwunawiasy

Grupa młodsza

Poprawne wyrażenie dwunawiasowe to pewien rodzaj ciągu nawiasów okrągłych, małych liter o i przecinków. Sam znak 'o' jest poprawnym wyrażeniem dwunawiasowym. Dla każdych X,Y jeśli X i Y są poprawnymi wyrażeniami dwunawiasowymi, to również '(X,Y)' jest poprawnym wyrażeniem dwunawiasowym. Żaden inny ciąg znaków nie jest poprawny. Dla podanych ciągów znaków wypisz, czy są one poprawne.

Wejście

W pierwszej linii wejścia dana jest liczba N≤1000.
Następnie każda z N linii zawiera liczbę l≤333 oznaczającą długość następującego ciągu znaków, jedną spację, i ciąg znaków tej długości (występują w nim jedynie znaki ,()o).

Wyjście

Wypisz N linii. W i-tej linii wypisz TAK jeśli i-ty ciąg znaków był poprawnym wyrażeniem dwunawiasowym, NIE w przeciwnym wypadku

Przykład

wejściewyjście
5
1 o
3 (o)
5 (o,o)
15 ((o,o),(o,o),o)
9 (o,(o,o))
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK