Działka

Dane jest pole w kształcie kwadratu o boku n. Pole jest podzielone na n2 kwadratów o boku 1. Każdy kwadrat jest albo użytkowy, albo nieużytkowy. Na polu wyznaczamy działkę. Ma ona kształt prostokąta i może się składać wyłącznie z kwadratów użytkowych. Powierzchnia działki jest równa polu odpowiadającego jej prostokąta. Szukamy działki o jak największej powierzchni.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n, 1 <= n <= 2000. W kolejnych n wierszach opisane są kwadraty tworzące kolejne rzędy pola. Każdy z tych wierszy zawiera n liczb, 0 lub 1, pooddzielanych pojedynczymi odstępami; opisują one kolejne kwadraty w rzędzie --- 0 oznacza kwadrat użytkowy, a 1 nieużytkowy.

Wyjście

Twój program powinien zapisać w pierwszym i jedynym wierszu wyjścia jedną liczbę całkowitą --- największą powierzchnię działki. W przypadku, gdy wszystkie kwadraty są nieużytkowe i nie ma żadnej działki, Twój program powinien dać odpowiedź 0.

Przykład

Dla wejścia:


5
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0

poprawną odpowiedzią jest:

9