Dzielniki

Napisz program, który dla danej liczby n policzy liczbę jej dzielników. Interesują nas wszystkie dzielniki, w tym 1 i sama liczba.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita dodatnia n (1 <= n <= 2*109).

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna znajdować się jedna liczba całkowita dodatnia - liczba dzielników liczby n.

Przykład

Dla danych wejściowych:

6

Poprawnym wynikiem jest:

4

Dzielnikami liczby 6 są: 1, 2, 3 i 6.