Figury

Jacuś ma kartkę w kratkę i sobie niektóre pola zamalował. I teraz podzielił sobie to wszystko na figury - tzn. spójne grupki pomalowanych pól (spójne tzn. połączone bokami, pośrednio lub bezpośrednio) i zastanawia się jaki obwód ma jedna z nich - jego ulubiona. Jacuś wybadał, że pole na przecięciu wiersza W i kolumny K (numerujemy od jedynki od lewego, górnego rogu) należy do tej figurki. Napisz program, który znajdzie jej obwód.

W pierwszym wierszu danych wejściowych są dwie liczby N i M (1 <= N,M <= 2000), odpowiednio ilość wierszy i kolumn na kartce Jasia. Potem jest kartka Jasia. Duże X symbolizuje pomalowaną kratkę a . (kropka) pustą kratkę. Na końcu są dwie liczby W i K - współrzędne jednego z pól z figurki Jasia.

Przykład. Dla danych wejściowych:

5 6
X.XXX.
..X.XX
..XXXX
X....X
XXX...
1 3

poprawnym wynikiem jest:

20