Kamienna tabliczka

(Limit pamięci: 32MB)

Wielki dwusieczny miecz bitowy. O tak, marzenie nie jednego. Bajtokles już dawno upatrzył go sobie i zrobi wszystko (no prawie), aby go zdobyć. Artefakt znajduje się w starożytnej świątyni. Nie wystarczy tam tylko pójść i wziąć sobie skarb, bowiem jest on zamknięty na 2^47 spustów! Legenda głosi, że ten kto rozszyfruje hieroglify z kamiennej tablicy na ścianie kaplicy i wypowie ich słowa otrzyma prawo do upragnionego miecza. Tablica ma kształt prostokąta podzielonego na równe kwadraty, z których w każdym znajduje się jeden znak. Bohater nie jest na tyle dobrym włamywaczem(bo zbyt leniwym!), ażeby otworzyć wszystkie spusty. Zatem pozostaje mu odczytać hieroglify.

Podczas swoich długich podróży słyszał już co nieco o tej antycznej zagadce. Nie przypadkiem obiła mu się o uszy wskazówka jej dotycząca. Należy zaobserwować wszystkie wystąpienia świętego słowa w napisie(od góry do dołu oraz od lewej do prawej). Te znaki, dzięki którym można utworzyć co najmniej dwa identyczne święte słowa, utworzą pierwotny tekst.

Święte słowo ma bardzo specyficzną cechę - co je właśnie uświęca - zaczyna się i kończy tym samym znakiem, przy czym nie występuje on nigdy w środku słowa. Tak więc słowo "atena" może być święte, natomiast "anastazja" nie. Bajtokles rozsiadł się w pozycji medytacyjnej i rozważa. Pomóż mu chociaż trochę, mówiąc ile znaków spełnia zadaną własność.

Wejście

Najpierw podany jest opis kamiennej tablicy. W pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite n, m (1 <= n, m <= 1000). W każdym z kolejnych n wierszy znajduje się m małych liter alfabetu angielskiego.

Następnie podany jest opis świętego słowa. Najpierw w oddzielnej linii dana jest liczba całkowita k (2 <= k <= n <= 1000), a w kolejnej mamy k-literowe słowo złożone z małych liter alfabetu angielskiego.

Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą będącą liczbą liter, które należą do co najmniej dwóch różnych wystąpień świętego słowa.

Przykład

Dla danych wejściowych:
3 3
aba
bab
aba
3
aba

poprawną odpowiedzią jest:
4

a dla:
7 6
nabcde
atenab
befabc
cngtcd
datena
abcnde
fghaij
5
atena

poprawną odpowiedzią jest:
3