Kopalnia Złota

Limit pamięci: 32MB
Bajtazar zakupił ostatnio kilka kopalni złota oraz zatrudnił pracowników. Chciałby przydzielić każdego pracownika do jakiejś kopalni, tak , żeby zmaksymalizować swój zysk. W każdej kopalni może pracować co najwyżej 6 pracowników, i każda kopalnia zawiera co najwyżej 6 pokładów złota.
Zysk bajtazara dla pojedyńczej kopalni:Bajtazar już zatrudnił ludzi i głupio by mu było zwalniać ich od razu, więc musi przydzielić każdego pracownika do jakiejś kopalni - nawet, jeśli by miał na tym stracić.
Bajtazar nie wie, ile pokładów złota jest w jakiej kopalni, ale dla każdej kopalni i dla każdego p, 0 <= p <= 6 zna prawdopodobieństwo , że w kopalni będzie dokładnie p pokładów złota.

Pomoż Bajtazarowi przydzielić ludzi do kopalni, tak, żeby zmaksymalizować wartość oczekiwaną zysku!

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduja się dwie liczby całkowite n, w 1 <= n <= 50 , 1 <= w <= 6 * n , oznaczające odpowiednio liczbę kopalni oraz liczbę pracowników. W każdej z kolejnych n linii znajduje się po 7 liczb całkowitych, p0, p1, .., p6 0 <= pi <= 100 , gdzie pi oznacza prawdopodobieństwo(wyrażone jako procent), że w kopalni jest dokładnie i pokładów złota. Dla każdej kopalni p0 + p1 + .. + p6 = 100.

Wyjście

Wyjście powinno zawierać n linii, w każdej jedna liczba całkowita oznaczająca ilość ludzi przydzielonych do i-tej kopalni. Jeśli rozwiązań jest wiele, wypisz takie ktore umieszcza więcej ludzi w kopalniach o niższych numerach. Bardziej formalnie: dla dwóch przydziałów ludzi do kopalni(dających ten sam najlepszy wynik), X1, X2, .., Xn i Y1, Y2, .., Yn oznaczmy przez j najmniejszy indeks taki, że Xj != Yj. Teraz, jeśli Xj > Yj to przydział X1, .., Xn jest lepszy niż Y1, .., Yn.

Przykład

Dla danych wejściowych:

2 4
0 30 30 40 0 0 0
20 20 20 10 10 10 10

poprawnym wynikiem jest:

2
2