Koraliki

Grupa młodsza

Limit pamięci: 32MB

Młodzież ogarnęła ostatnio nowa moda. Każdy nastolatek bawi się teraz kolorowymi koralikami, projektując własne naszyjniki. Popularyzacja zabawy doprowadziła do tego, że w sklepach zaczęto sprzedawać dozowniki z koralikami. Weronika bardzo lubi tę zabawę, zakupiła więc taki dozownik.

W dozowniku koraliki są uszeregowane i wydawane pojedynczo. Weronika wyjmuję koralik i nawija go na nić, albo odkłada do recyklingu. Kolory korali są wyrażone kolejnymi liczbami całkowitymi, w ten sposób, że im bardziej odcienie są do siebie podobne, tym bliższe są ich numery.

Moda ta spowodowała, iż dziewczyny zaczęły organizować w szkołach zawody o następujących zasadach:


Weronika bardzo chciałaby wygrać, dlatego poprosiła Ciebie o pomoc w wyznaczeniu sposobu otrzymania najdłuższego naszyjnika.

Wejście

Na początku znajduje się liczba T<=10 oznaczająca liczbę przypadków testowych.
Pierwsza linia każdego przypadku zawiera dwie liczby N i K (1 <= N <= 5000, 1 <= K <= 109). Następny wiersz zawiera N liczb całkowitych ai (1 <= ai <= 109) oznaczających kolory kolejnych koralików w dozowniku, przy czym pierwszy koralik wydawany jest na początku.

Wyjście

W pierwszej linii każdego przypadku należy wypisać długość najdłuższego naszyjnika, jaki można uzyskać.
W drugiej linii wypisz kolejne kolory, jakich Weronika powinna używać. W przypadku, gdy możliwych jest wiele rozwiązań wybierz te, w którym ostatni koralik został wydany najwcześniej, a gdy nadal jest wiele rozwiązań wybierz te, w którym przedostatni został wydany najwcześniej itd...

Przykład

Dla danych:

1
6 2
1 4 2 4 2 9

poprawnym wynikiem jest:
4
1 2 4 2