Kostka

Kostka

Limit pamięci: 64MB

Kostka to gra, która toczy się na dwuwymiarowej prostokątnej planszy z kwadratowymi polami. Na każdym polu widnieje liczba naturalna. W grze chodzi o to, żeby dojść z pola początkowego do pola końcowego, przestrzegając pewnych zasad:

 • Po pierwsze poruszach się sześcianem (ala kostka do gry), tocząc nim. Czyli obracasz sześcian wzdłuż jednej z krawędzi dolnej ściany, aż stabilnie spocznie na którymś z sąsiednich pól (definiujemy to jako ruch na to pole). Sześcian ma na każdej ścianie jedną liczbę naturalną.
 • Po drugie nie można wykonać ruchu na dane pole, jeśli ściana, która będzie się z nim stykać (czyli będzie ścianą dolną sześcianu po obrocie), i liczba na tym polu są względnie pierwsze (ich NWD równe 1).
 • Po trzecie nie można wyjść za planszę.
Gra na tyle Ci się spodobała, że postanowiłeś sobie ją utrudnić i próbujesz skończyć grę, wykonując jak najmniejszą liczbę ruchów (dojść z pola początkowego do końcowego). Niestety, ręcznie nie umiesz zweryfikować, czy twoja rozgrywka była optymalna, dlatego stwierdziłeś, że napiszesz program, który Ci w tym pomoże.

Zadanie:

  Napisz program, który:
 • wczyta opis planszy, pozycje pola startowego i końcowego
 • wyznaczy ile minimalnie trzeba wykonać ruchów, żeby skończyć grę
 • wypisze wynik na standardowe wyjście

Wejście:

W pierwszej linii znajduje się sześć liczb naturalnych, wynoszących co najwyżej 1000. Są to liczby, znajdujące się na sześcianie. Po kolei: przednia, tylna, lewa, prawa, górna i dolna ściana. Dolna ściana to ta, która będzie stykać się z polem startowym. Natomiast przednia ściana to ta, która skierowana jest w stronę góry planszy (czyli pól o mniejszych numerach wierszy). Pole w lewym górnym rogu planszy ma numer wiersza i numer kolumny 1. W następnej linii wejścia są dwie liczby: n i m (1 <= n, m <= 400). Oznaczają one odpowiednio liczbę wierszy i liczbę kolumn na planszy. W następnych dwóch wierszach znajdują się współrzędne pola startowego i końcowego - numer wiersza i numer kolumny. Ostatnie n wierszy po m liczb to opis planszy - każda liczba będzie wynosić co najwyżej 1018.

Wyjście:

Jedna liczba, będąca minimalną liczbą ruchów, jakie trzeba wykonać, żeby skończyć grę. Jeśli nie można skończyć gry (nie można dojść do pola końcowego), wtedy należy wypisać -1.

Przykład:

wejście:
11 5 13 3 7 2
3 4
1 1
1 3
2 3 2 1
1 5 77 11
1 1 7 13

wyjście:
8

Wyjaśnienie przykładu:

1234
12321
2157711
311713

Pole początkowe jest oznaczone na zielono, natomiast pole końcowe na czerwono.

Sześcian przetacza się przez następujące pola (wiersz, kolumna):

 • (1, 1)
 • (1, 2)
 • (2, 2)
 • (2, 3)
 • (2, 4)
 • (3, 4)
 • (3, 3)
 • (2, 3)
 • (1, 3)