Krzywy Jork

Krzywy Jork jest jednym z największych miast Bajtocji. Są w nim ulice dwóch rodzajów: poziome i pionowe. Ulice pionowe biegną zawsze mniej więcej z południa na północ - niektóre ich fragmenty nie idą prosto na rzeczywistą północ, ale odchylenie od kierunku północnego nigdy nie przekracza 30 stopni. Analogicznie, ulice poziome biegną zawsze mniej więcej z zachodu na wschód, i ich odchylenie również nigdy nie przekracza 30 stopni. Zarówno ulice poziome, jak i pionowe są ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi.

Mimo, że niektóre fragmenty ulic nie idą prosto na północ lub wschód, to Krzywy Jork ma dosyć regularną strukturę. Obszar położony między dwiema sąsiednimi ulicami poziomymi i dwiema sąsiednimi ulicami pionowymi jest zawsze równoległobokiem.

Twoja firma zajmuje się produkcją systemów nawigacyjnych montowanych w samochodach. Obecnie system nawigacyjny potrafi już określić współrzędne geograficzne samochodu, czyli ile bm na północ i na wschód od pewnego ustalonego punktu obecnie on się znajduje. Jednak przeciętnemu mieszkańcowi Krzywego Jorku te informacje niewiele mówią. Twoim zadaniem jest, mając dane opis fragmentu Krzywego Jorku i współrzędne skrzyżowania, na którym znajduje się samochód, szybko określić adres tego skrzyżowania, czyli numer ulicy poziomej i pionowej, które się tam krzyżują.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia podane są trzy liczby 1 <= n <=100 000, 1 <= e <= 100 000 i 1 <= k <= 100 000. Są to odpowiednio numer ostatniej ulicy poziomej, numer ostatniej ulicy pionowej, i liczba interesujących nas skrzyżowań.

Przyjmujemy, że współrzędne geograficzne skrzyżowania zerowej ulicy pionowej i zerowej ulicy poziomej to (0,0).

W każdym z n następnych wierszy są dwie liczby xN_i i yN_i, dla 1 <= i <= n$. Są to współrzędne geograficzne skrzyżowania i-tej ulicy poziomej i zerowej ulicy pionowej. Liczby yN_i są podane w kolejności rosnącej.

W każdym z e następnych wierszy są dwie liczby xE_i i yE_i, dla 1 <= i <= e. Są to współrzędne geograficzne skrzyżowania i-tej ulicy pionowej i zerowej ulicy poziomej. Liczby xE_i są podane w kolejności rosnącej.

W każdym z k następnych wierszy są dwie liczby x_i i y_i. Są to współrzędne geograficzne skrzyżowania, którego adres mamy znaleźć.

Wszystkie współrzędne są w przedziale -2 000 000 000 <= x,y <= 2 000 000 000.

Wyjście

W k-tym wierszu wyjścia należy wypisać dokładnie dwie liczby całkowite będące numerami przecinających się ulic w danym skrzyżowaniu.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4 6 6
2 4
0 8
-1 10
-1 13
1 0
3 -1
7 1
11 1
14 0
16 -1
14 8
0 8
0 10
2 12
10 11
11 9

prawidłową odpowiedzią jest:

2 5
2 0
3 1
4 2
3 4
2 4