Najczęstszy element

Napisz program, który znajdzie w danym ciągu liczb najczęstszy element, czyli element, który powtarza sie w nim najwięcej razy.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 <= n <= 50000), oznaczająca liczbę elementów w ciągu. Drugi wiersz wejścia zawiera n liczb całkowitych ai (-109 <= ai <= 109), oddzielonych pojedynczymi odstępami.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać najczęściej powtarzający się element w ciągu. Jeżeli jest więcej niż jeden taki element, to należy wypisać najmniejszy z nich.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4
3 2 5 2

Poprawnym wynikiem jest:

2