Najmniejsza

Limit pamięci: 8 MB

Mając dany multizbiór liczb naturalnych < 1000000 znajdź k-tą najmniejszą z nich.

Wejście, wyjście

W pierwszej linii wejścia znajdują się liczby n, k(1 <= k <= n <= 5000000), n oznacza liczbę elementów multizbioru. W drugiej linii znajduje się n liczb xi < 1000000 oddzielonych spacjami - kolejne elementy.

Przykład

Dla danych wejściowych:

10 5
1 8 8 2 9 37 3 9 4 88

Poprawną odpowiedzią jest:

8