Ocet

Pewien sklep oferuje tylko butelki octu. Masz za zadanie oprogramować kasę fiskalną w tym sklepie.

Na wejściu podana jest liczba 1 <= n <= 1 000 000, oznaczająca liczbę rzeczy, jakie są wystukiwane na kasie. Na początku w sklepie nie ma żadnych butelek octu.

Wciśnięcie 1 a następnie ceny butelki octu oznacza, że do sklepu przyjechała nowa butelka octu o tej cenie.

Wciśnięcie 2 oznacza, że do sklepu przyszedł klient i kupił najtańszą butelkę octu. Kasa powinna wypisać cenę tej butelki.

Wciśnięcie 3 oznacza, że do sklepu przyszedł nadziany klient i kupił najdroższą butelkę octu. Kasa powinna wypisać cenę tej butelki.

Wciśnięcie 0 oznacza, że do sklepu przyszła kontrola. Należy wypisać wówczas średnią cenę butelek octu w sklepie, w postaci nieskracalnego ułamka a/b.

Wejście, wyjście

Na wejściu w pierwszym wierszu jest liczba wydarzeń n, a następnie w każdym wierszu opisane jest jedno wydarzenie. Wpierw cyfra 0, 1, 2 lub 3 oznaczająca typ wydarzenia. Następnie, jeśli wydarzeniem jest przybycie nowej butelki, po spacji jest cena butelki, będąca liczbą całkowitą pomiędzy 1 a 10 000.

Przykład

Dla danych:

13
1 4
0
1 6
1 8
2
1 3
2
0
1 7
3
0
3
0

poprawną odpowiedzią jest:

4/1
4
3
7/1
8
13/2
7
6/1