Ocet kontratakuje

Tym razem mamy do czynienia z magazynem butelek octu. Magazyn przyjmuje kolejne butelki o określonej wartości, lub obsługuje kontrolę.

Na wejściu podana jest liczba 1 <= n <= 1 000 000, oznaczająca liczbę wydarzeń. Na początku w magazynie nie ma żadnych butelek octu.

Cyfra 1 na wejściu, a następnie cena butelki octu oznacza, że do magazynu przyjechała nowa butelka octu o tej cenie.

Cyfra 0 na wejściu oznacza, że do sklepu przyszła kontrola. Należy wypisać wówczas cenę k-tej pod względem wartości butelki octu w magazynie, jeśli kontrola właśnie przyszła do magazynu k-ty raz.

Wejście, wyjście

Na wejściu w pierwszym wierszu jest liczba wydarzeń n, a następnie w każdym wierszu opisane jest jedno wydarzenie. Wpierw cyfra 0 lub 1 oznaczająca typ wydarzenia. Następnie, jeśli wydarzeniem jest przybycie nowej butelki, po spacji jest cena butelki, będąca liczbą całkowitą pomiędzy 1 a 10 000.

Przykład

Dla danych:

12
1 3
1 5
1 7
0
0
1 4
0
1 9
1 10
0
0
0

poprawną odpowiedzią jest:

3
5
5
7
9
10