Ocet powraca

Limit pamięci: 32MB

Tym razem mamy do czynienia z hurtownią butelek octu. Hurtownia kupuje butelki octu, sprzedaje, a także obsluguje kontrolę. Obecnie szaleje inflacja, co sprawia, że ceny za butelkę sięgają 5 milionów!

Na wejściu podana jest liczba 1 <= n <= 500 000, oznaczająca liczbę wydarzeń. Na początku w hurtowni nie ma żadnych butelek octu.

Cyfra 1 na wejściu, a następnie ilość i cena za butelkę octu oznacza, że do hurtowni przyjechało tyle butelek o tej cenie.

Cyfra 2 na wejściu, a następnie ilość i cena oznacza, że do sklepu przyszedł klient, który chce kupić tyle butelek po tej cenie. Należy wypisać OK jeżli można zrealizować zlecenie (i zmienić stan magazynu) lub NIE w przeciwnym wypadku.

Cyfra 0 na wejściu, a następnie dwie ceny oznacza, że do sklepu przyszła kontrola, która pyta ile jest butelek w podanym przedziale cenowym. Należy wypisać wówczas odpowiedź na pytanie kontroli.

Wejście, wyjście

Na standardowym wejściu w pierwszym wierszu znajduje się liczba wydarzeń n, a następnie w każdym wierszu opisane jest jedno wydarzenie.
Najpierw występuje cyfra 1,2 lub 0.
Później podane są dwie liczby całkowite a,b.
W przypadku zapytania typu 1 lub 2: a oznacza ilość butelek (<=1000), b cenę za butelkę (<=5000000).
Gdy mamy do czynienia z zapytaniem typu 0: wypisać ilość butelek, których cena c spełnia a<=c<=b (a,b <=5000000).

Przykład

12
2 3 4 
1 3 4 
0 1 4 
0 5 6 
1 1 1
0 1 4 
2 1 4
0 1 3 
2 2 1
2 1 1
0 1 1 
0 2 10

Wyjście:
NIE
3
0
4
OK
1
NIE
OK
0
2