Odwracanie tablicy

Napisz program, który odwróci wczytany ciąg liczb. Program powinien najpierw wczytać liczby do tablicy, w niej dokonać odwrócenia ciągu, a dopiero potem go wypisać.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 <= n <= 10000), oznaczająca długość ciągu. Drugi wiersz wejścia zawiera n liczb całkowitych ai (-109 <= ai <= 109), oddzielonych pojedynczymi odstępami i oznaczających kolejne elementy ciągu.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinnien znajdować się ciąg wejściowy w odwrotnej kolejności. Kolejne wyrazy powinny być oddzielone pojedynczymi odstępami.

Przykład

Dla danych wejściowych:

54 2 5 1 3

Poprawnym wynikiem jest:

3 1 5 2 4