Ogród

To zadanie będzie wykorzystane na obozie Petrozavodsk 2007. Jeśli będziesz na tym obozie, i przypadkiem umiesz po polsku :), to nie czytaj!

Opis

Jako, że wiosna już przyszła, ogrodnik Piotr postanowił zasadzić kwiatki w swoim ogrodzie. Ogród Piotra jest nieskończoną płaszczyzną z naniesionym układem współrzędnych. W N (1 ≤ N ≤ 100000) punktach kratowych (tzn. tych o obu współrzędnych całkowitych) Piotr postanowił posadzić po jednym kwiatku - róży lub goździku. Ogrodnik będzie uważał, że jego ogród jest piękny tylko wtedy, gdy na każdej prostej równoległej do którejkolwiek osi układu (tzn. poziomej lub pionowej) liczba róż i goździków będzie się różniła co najwyżej o 1.

Pomóż Piotrowi upiększyć jego ogród!

Specyfikacja wejścia

W pierwszej linii będzie podana liczba N (1 ≤ N ≤ 100000), zaś w N kolejnych liniach po dwie liczby całkowite określające współrzędną x-ową i y-ową kolejnego miejsca, w którym Piotr chce posadzić kwiatka. Wszystkie podane na wejściu punkty będą parami różne, zaś wartości bezwzględne ich współrzędnych nie będą przekraczały 109.

1

Specyfikacja wyjścia

Jeśli nie ma możliwości posadzenia kwiatków tak, by ogród stał się piękny, wyjście powinno zawierać jedną linię ze słowem IMPOSSIBLE. W przeciwnym razie wyjście powinno się składać z dokładnie N linii. W i-tej linii powinno się znaleźć słowo ROSE, jeśli w i-tym punkcie w kolejności pojawiania się na wejściu powinna być posadzona róża lub CARNATION jeśli goździk. Jeśli jest wiele możliwych wyjść, Twój program powinien wypisać dowolne z nich.

Przykład

Dla danych wejściowych:

7
2 1
3 1
2 2
1 2
1 3
3 2
2 3

jednym z poprawnych wyników jest:

CARNATION
ROSE
ROSE
CARNATION
ROSE
CARNATION
CARNATION