Pary

Napisz program, który dla danego ciągu liczb a wyznaczy ilość par jego elementów, których suma jest równa s. Rozważamy pary nieuporządkowane elementów, czyli pary (ai,aj) i (aj,ai) uważamy za te same (może być i=j).

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się dwie liczby całkowite n i s, (1 <=n<= 60000, -109<=s<=109), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające liczbę elementów ciągu i wartość żądanej sumy. Kolejnych n wierszy zawiera po jednej liczbie całkowitej ai (-109 <= ai<= 109).

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą liczbę par elementów ciągu a, których suma jest równa s.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4 4
1
3
1
2

Poprawnym wynikiem jest:

3
Szukane pary indeksów to: (1,2), (2,3) i (4,4).