Inwersje w permutacjach.

Rozważamy wszystkie permutacje liczb 1,2,3,...,n. Dla danej permutacji a1,a2,...,an inwersją nazywamy taką parę i,j, że i < j oraz ai > aj. Np. permutacja 1 3 4 2 ma dwie inwersje: pozycja 2 i 4 oraz pozycja 3 i 4. Mając daną liczbę n oraz liczbę k zastanawiamy się, ile jest permutacji liczb 1,2,...,n o dokładnie k inwersjach?

Wejście, wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia są podane dwie liczby 1 <= n <= 20 oraz 1 <= k <= 200. Twój program powinien wypisać jedną liczbę - liczbę permutacji n liczb o k inwersjach.

Przykład

Dane:

4 1

dają odpowiedź:

3