Porównanie

Grupa młodsza

Dane są cztery liczby 1≤A,B,C,D≤109. Wyznaczają one dwie funkcje - f(x)=A/(x+B) (gdzie dzielenie jest całkowitoliczbowe, inaczej mówiąc bierzemy część całkowitą tego ilorazu)
oraz g(x)=C*ln(x+D), gdzie ln to logarytm naturalny (funkcja log w nagłówku cmath w C/C++, funkcja ln w Pascalu). Chcesz znaleźć x dla którego f(x)=g(x), wystarczy Ci jednak przybliżenie. Znajdź liczbę naturalną, dla której różnica f(x) od g(x) jest najmniejsza.

Wejście

W pierwszej linii wejścia dana jest liczba N≤1000.
Następnie każda z N linii zawiera cztery liczby A,B,C,D.

Wyjście

Wypisz N linii. W i-tej linii wypisz taką liczbę naturalną M≥1, że |f(M)-g(M)| jest najmniejsze. Nie musisz się martwić o dokładność, różnice dla M-1 i M+1 będą większe o conajmniej 0.001.

Przykład

wejściewyjście
2
1 1000 1000 1000
1000 1 10 1
1
28
wykres