Przesunięcia cykliczne

Napisz program, który przesunie cyklicznie wczytany ciąg liczb o daną długość. Przesunięcie cykliczne ciągu a1, ..., an o k polega na umieszczeniu pierwszych k liczb z tego ciągu na jego końcu - czyli wynikiem dla naszego ciągu będzie: ak+1, ..., an, a1, ..., ak.

Program powinien najpierw wczytać liczby do tablicy, w niej dokonać przesunięcia cyklicznego ciągu, a dopiero potem go wypisać.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i k (2 <= n <= 10000, 1 <= k <= n-1), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające odpowiednio długość ciągu i długość, o jaką należy go przesunąć cyklicznie. Drugi wiersz wyjścia zawiera n liczb całkowitych ai (-109 <= ai <= 109), oddzielonych pojedynczymi odstępami i oznaczających kolejne elementy ciągu.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinnien znajdować się ciąg wejściowy po przesunięciu cyklicznym. Kolejne wyrazy powinny być oddzielone pojedynczymi odstępami.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5 2
4 2 5 1 3

Poprawnym wynikiem jest:

5 1 3 4 2