Pudełka

Grupa młodsza

Mały Jaś jest kolekcjonerem kulek. Trzyma je w n sześciennych pudełkach. Ostatnio mama Jasia postawiła małemu kolekcjonerowi ultimatum - może dalej zbierać kulki, ale aby zaprowadzić porządek w pokoju, musi je wszystkie przełożyć do jednego pudełka. Jaś musi wobec tego kupić sobie pudełko, które będzie miało objętość równą co najmniej sumie objętości już posiadanych pudełek. Oczywiście im mniejsze, tym tańsze, i mniej będzie musiał wydać z kieszokowego. W sklepie znajdują się pudełka o długościach boków równych dowolnym liczbom naturalnym, czyli 1, 2, 3, 4 i tak dalej.

Twoim zadaniem jest znaleźć najmniejszą możliwą długość boku pudełka taką, że zmieszczą się w nim kulki Jasia. Grubość pudełka jest pomijalnie mała. Masz także powiedzieć Jasiowi, miłośnikowi matematyki, czy ta długość jest liczbą pierwszą.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia będzie znajdowała się liczba całkowita n, 1<=n<=1000, oznaczająca liczbę pudełek Jasia.

W każdym z kolejnych n wierszy będzie znajdowała się liczba całkowita a_i, 1<=a_i<=100000. Liczby a_i to długości wszystkich pudełek z kulkami posiadanych przez Jasia.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna się znajdować liczba całkowita oznaczająca długość najmniejszego boku pudełka, jakie musi na swoje kulki kupić Jasio.

W drugim wierszu wyjścia powinno znajdować się słowo TAK, jeśli jest to liczba pierwsza, a słowo NIE, jeśli nie jest to liczba pierwsza.

Przykład

Wejście:

3
1
2
3

Wyjście:

4
NIE

Wyjaśnienie:

1^3+2^3+3^3=36 to suma objętości pudełek Jasia. 4^3=64, zaś 3^3=27, więc 4 to najmniejsza długość pudełka, jakie może kupić Jasio, by zmieścić wszystkie kulki. Oczywiście 4 nie jest liczbą pierwszą.