Punkciki

Na płaszczyźnie danych jest n parami różnych punktów. Ile wynosi kwadrat odległości między najdalszą parą punktów?

Wejście, wyjście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę 3 <= n <= 500 000, oznaczającą liczbę punktów na płaszczyźnie. Kolejne n linii zawiera współrzędne kolejnych punktów: -1 000 000 000 <= x,y <= 1 000 000 000, x i y są całkowite. Na wyjściu trzeba wypisać jedną liczbę naturalną, będącą kwadratem odległości między najdalszą parą punktów. Punkty na wejściu są parami różne.

Przykład

Dla danych:

5
0 0
0 2
1 1
2 0
2 2

prawidłową odpowiedzią jest:

8