Rachunki

Co tu dużo pisać...

Wejście, wyjście

Wejście składa się z wielu wierszy. W każdym znajduje się liczba nieujemna, spacja, jeden ze znaków + - * / % znowu spacja, druga liczba nieujemna i enter. Liczby mają max. 1000 cyfr. Dzielenie zaokrąglamy w dół, % oznacza resztę z dzielenia. W kolejnych wierszach należy wypisać wynik odpowiedniego działania. Dane kończą się układem: 0 + 0. Nie będzie dzielenia przez zero, przy odejmowaniu może wyjść liczba ujemna. Trzeba wypisywać normalnie, bez zbędnych zer itd.

Przykład

Dla danych wejściowych:

12 + 35
34 - 6
12 / 5
12 % 5
10 - 12
0 + 0

poprawnym wynikiem jest:

47
28
2
2
-2