Rejestracje

Od dawien dawna przepisy w Bagabuncji stanowiły, że rejestracja samochodu składa się z liter Bagabunckiego alfabetu, a każdą literę tegoż alfabetu zawiera dokładnie raz. Po akcesji Bagabuncji do Unii Brembanckiej zaistniała potrzeba wprowadzenia nowego formatu rejestracji, opartego o oficjalny alfabet unijny. Każda nowa rejestracja powinna składać się z tej samej liczby liter, a za ustalenie długości odpowiedzialni są Bagabunccy urzędnicy. Nie ma już wymogu niepowtarzania się liter na rejestracji. Nowy format dopuszcza też używanie dwóch takich samych ciągów liter, jeśli tablice rejestracyjne są w różnych kolorach. Innymi słowy, w nowym formacie dla każdego dopuszczalnego koloru można użyć dowolnego ciągu liter.

W Bagabuncji będzie się teraz używać starych i nowych rejestracji jednocześnie. Każdej rejestracji w starym formacie powinna odpowiadać dokładnie jedna w nowym i na odwrót. Pozwolenie na używanie tablic w zbyt wielu kolorach mogłoby prowadzić do nieporozumień. Pomóż dobrać długość nowych rejestracji tak, by liczba dopuszczalnych kolorów tablic mogła być jak najmniejsza.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia są podane dwie liczby 1 < n <= 2 000 000 000 i 1 < m <= 2 000 000 000. Są to odpowiednio ilość liter alfabetu Bagabuncji i ilość liter alfabetu Unii Brembanckiej.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu należy podać długość nowych rejestracji lub słowo NIE, jeśli wyznaczenie długości spełniającej warunki zadania nie jest możliwe.

Przykład

Dla danych:

6 6

odpowiedzią jest:

2