Robaki

Jest sobie n dziur w rzędzie, jedna za drugą. W niektórych dziurach mieszkają robaki. Chcemy zasłonić wszystkie dziury gdzie mieszkają robaki deskami, tak, aby zużyć jak najmniej drewna; zasłonięcie jednej dziury kosztuje nas decymetr kwadratowy deski. Przy tym mamy mało gwoździ i jesteśmy w stanie zamocować tylko k desek. Ile minimalnie decymetrów kwadratowych deski zużyjemy?

Wejście, wyjście

W pierwszym wierszu wejścia są trzy liczby całkowite: 1 <= n <= 100 000, 1 < k,m <= n. Liczba n to liczba dziur, k to maksymalna liczba desek, zaś m to liczba robaków. W drugim wierszu wejścia jest rosnący ciąg liczb całkowitych 1 <= a1 < a2 ... am < n, w tych dziurach mieszkają robaki.

Przykład

Dla danych wejściowych:

12 2 8
2 4 5 7 8 9 11 12

poprawnym wynikiem jest:

10

Należy położyć deskę od 2 do 5 oraz od 6 do 12.