Ostatnia cyfra silnii

Napisz program, który wczytawszy liczbę n, wypisze ostatnią niezerową cyfrę n!, wiedząc, że n! = 1 * 2 * 3 * ... * n

Wejście, wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia jest jedna liczba całkowita 1 <= n <= 1 000 000 000 000 000. W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia masz wypisać ostatnią niezerową cyfrę liczby n!

Przykład

Dla danych:

7

odpowiedzią jest:

4

7! = 5040