Skoczek 2

Na nieskończonej szachownicy w polu o współrzędnych (0,0) stoi skoczek. Skoczka charakteryzują dwie dodatnie liczby całkowite (a,b). Skoczek w jednym ruchu potrafi skoczyć o jeden z ośmiu wektorów (a,b), (-a, b), (a, -b), (-a, -b), (b, a), (-b, a), (b, -a), (-b, -a). Jeśli a = b, wówczas możliwych skoków jest tylko cztery. Dla ustalonego pola (x, y) wyznacz, czy skoczek jest w stanie dojść do pola (x, y).

Wejście

W jednym teście jest kilka zapytań. Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę 1 <= n <= 10, oznaczającą liczbę zapytań. Każda z kolejnych n linii zawiera jedno zapytanie: liczby a, b, x, y (1 <= a, b <= 300, -10 000 <= x, y <= 10 000), oznaczające odpowiednio charakterystykę skoczka (a, b) i pole docelowe (x, y)

Wyjście

Wypisz n linii, każda linia powinna zawierać słowo TAK lub NIE w zależności od tego, czy skoczek może dojść do pola (x, y).

Przykład

Dla wejścia

3
5 4 1 1
2 4 1 1
3 3 10 7

prawidłową odpowiedzią jest:

TAK
NIE
NIE