Sortowanie 1

Napisz program, który posortuje dany ciąg liczb całkowitych nierosnąco. W tym zadaniu należy użyć dowolnego algorytmu sortowania o złożoności O(n2) (przez wstawianie, przez wybieranie lub bąbelkowego).

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 <= n <= 1000), oznaczająca liczbę elementów w ciągu. Drugi wiersz wejścia zawiera n liczb całkowitych ai (-109 <= ai <= 109), oddzielonych pojedynczymi odstępami i oznaczających ciąg, który należy posortować.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać posortowany nierosnąco ciąg wejściowy, o wyrazach oddzielonych pojedynczymi odstępami.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4
3 2 5 2

Poprawnym wynikiem jest:

5 3 2 2