Sortowanie 2

Napisz program, który posortuje dany ciąg liczb całkowitych niemalejąco.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 <= n <= 50000), oznaczająca liczbę elementów w ciągu. Drugi wiersz wejścia zawiera n liczb całkowitych ai (-109 <= ai <= 109), oddzielonych pojedynczymi odstępami i oznaczających ciąg, który należy posortować.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać posortowany niemalejąco ciąg wejściowy, o wyrazach oddzielonych pojedynczymi odstępami.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4
3 2 5 2

Poprawnym wynikiem jest:

2 2 3 5