Telekomunikacja Bajtocka

Limit pamięci: 32MB

Telekomunikacja Bajtocka ostatnio postanowiła zrestrukturyzować swoją infrastrukturę i połączyła swoje centrale za pomocą sieci super nowoczesnych przewodów. Ze względu na ograniczone fundusze pieniędzy wystarczyło tylko na tyle, aby nowe przewody wraz z centralami tworzyły drzewo. Teraz, jako prezes TB zostałeś wezwany na posiedzenie komisji antyterrorystycznej. Komisja zada Ci dużo nieskomplikowanych pytań w formie "Czy połączenie pomiędzy centralami A i B zostanie przerwane jeśli wybuchnie centrala C?".

Zadanie

Napisz program który

Wejście

W pierwszej linii jest jedna liczba całkowite n (1 <= n <= 50 000) oznaczająca liczbę central. W następnych n-1 liniach znajdują się po dwie różne liczby całkowite oddzielone pojedyńczym odstępem oznaczające numery central połączonych dwukierunkowym przewodem.

W następnej linii znajduje się jedna liczba całkowita m (1 <= m <= 200 000) oznaczająca liczbę pytań. W kolejnych m liniach znajdują się po trzy numery central A,B,C oznaczające pytanie jak w treści zadania.

Centrale są numerowane liczbami od 0 do n-1.

Wyjście

Wyjście powinno zawierać dokładnie m linii, każda ze słowem "TAK" lub "NIE" - poprawną odpowiedzią na pytanie komisji, zgodnie z kolejnością pojawiania się ich na wejściu.

Przykład

Dla danych wejściowych:

9
8 3
1 8
1 7
5 1
4 8
6 2
0 2
0 1
4
5 4 1
4 5 0
7 6 3
1 0 0

prawidłową odpowiedzią jest:

TAK
NIE
NIE
TAK