Woły

Limit pamięci: 32MB

Wykonując poprzednie prace dzielny heros Bajtokles nabył umiejętności obycia ze zwierzętami. Stał się jedyną osobą w królestwie, która może wykonać kolejny rozkaz Eurysteusza - ukraść woły Geriobita. Woły te wypasają się na wielkiej łące, a każdy z nich ma pewne ulubione prostokątne pastwisko (fragment łąki o bokach równoległych do osi). Charakterystycznym dla nich zjawiskiem jest to, że poruszają się tylko po nim, co więcej w ciągu dnia odwiedzają każdy jego punkt poza krawędziami.

Bajtokles obmyślił już plan działania: weźmie słoneczny rydwan od Heliosa i zaparkuje nim w miejscu, które odwiedzają wszystkie woły, a gdy jakiś nieszczęśnik podejdzie do rydwanu, Bajtokles zamknie go w bagażniku. W ten sposób nie nachodzi się za dużo.

Problemem Bajtoklesa jest to, gdzie zaparkować wóz. Zastanawia się, jak wiele ma możliwości, dlatego chciałby, abyś wyznaczył dla niego powierzchnię odpowiedniego obszaru, parkując na którym Bajtokles złapie wszystkie woły.

Wejście:

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N (1<=N<=10^6) oznaczająca liczbę wołów na pastwisku. W następnych liniach opisane są ulubione pastwiska wołów, w ten sposób, że w i-tej linii znajdują się cztery liczby całkowite x1,y1,x2,y2 (-10^5<=x1,y1,x2,y2<=10^5, x1<=x2, y1>=y2) oznaczające odpowiednio lewy górny róg (x1,y1) oraz prawy dolny (x2,y2) ulubionego pastwiska i-tego wołu.

W testach wartych 30% punktów będzie zachodziło 1<=N<=200 oraz -400<=x1,y1,x2,y2<=400.

Wyjście:

Twój program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą równą powierzchni obszaru, na którym Bajtokles może zaparkować lub 0 w przypadku, gdy nie można zrealizować pracy jego metodą.

Przykłady:

Wejście:
3
2 3 4 1
1 4 5 2
2 5 6 2

Wyjście: 
2

Wejście:
2
1 1 1 1
2 3 2 1

Wyjście:
0