XORy i mnożenie

Dane są liczby całkowite dodatnie n, a i b. Dla liczb całkowitych 0 <= x, y <= n takich, że y AND x = y, określamy f(x, y) = (ax+by) XOR (ay+bx). Wyznacz taką parę (x, y), dla których f(x, y) jest największe. W przypadku wielu odpowiedzi, wypisz parę o najmniejszym x. W przypadku wciąż wielu odpowiedzi, wypisz parę o najmniejszym y.

Wejście, wyjście

Na wejściu, w jednej linii, są trzy liczby: 1 <= n <= 100 000, 1 <= a, b <= 1 000 000 000. Wypisać należy dwie liczby oddzielone spacją: x i y.

Przykład

Dla danych:

5 4 3

Odpowiedzią jest:

5 4