Zakłady

Koledzy Jasia zakładają się z Jasiem na prawdziwe pieniądze. Jaś zalicza w tym semestrze m przedmiotów na studiach i założył się z n kolegami. Każdy zakład wygląda tak: kolega podał pewną liczbę przedmiotów (niekoniecznie wszystkie) i o każdym z nich sprecyzował, czy Jaś go zaliczy, czy nie. Założyli się o pewną kwotę wi. Jeśli choć jeden z przedmiotów Jaś zaliczy lub nie, zgodnie z przewidywaniami kolegi, Jaś płaci koledze kwotę wi, w przeciwnym razie kolega płaci Jasiowi. Pracujesz dla kolegów Jasia. Pytają się oni, czy istnieje taka konfiguracja, które przedmioty Jaś zdał, by Jaś nie zyskał na tych zakładach.

Wejście

W pierwszej linii wejścia są liczby 1 <= m, n <= 1000, oznaczające liczbę przedmiotów i liczbę kolegów Jasia. Każdy z kolejnych n wierszy definiuje jeden zakład. Wpierw jest w nim liczba 1 <= wi <= 10, oznaczająca kwotę zakładu. Dalej jest liczba przedmiotów 1 <= k <= m, zdefiniowanych przez kolegę zawierającego ten zakład. Następnie jest k liczb całkowitych. Liczba a oznacza, że kolega sprecyzował przedmiot o numerze |a|, jeśli a > 0 to, że Jaś go zda, jeśli a < 0, to że Jaś go nie zda.

Wyjście

Jeśli istnieje taka konfiguracja, że Jaś nie zyska na zakładach, wypisz w jednej linii m zer lub jedynek: i-ta liczba oznacza, czy Jaś ma zdać i-ty przedmiot: 0 jeśli nie, 1 jeśli tak. Jeśli taka konfiguracja nie istnieje, wypisz słowo NIE

Przykład

Dla testu:

3 5
3 1 -1
2 1 1
1 1 -2
1 1 -3
1 2 2 3

jedną z prawidłowych odpowiedzi jest:

0 0 0

Jeśli Jaś nie zda żadnego przedmiotu, koledzy Jasia wygrają zakłady: pierwszy, trzeci i czwarty, uzyskując od Jasia kwotę 5 i tracąc 3, czyli Jaś straci na tym 2.