Zbior zadan

Nadarzątko lubi rozwiązywać zadania. Jednak sprawia mu to przyjemność wtedy i tylko wtedy, gdy rozwiązuje coraz trudniejsze problemy. Oczywiście im więcej zadań, tym większa radość z ich rozkminiania. Oprócz tego Nadarzątko nigdy nie cofa się do poprzednich stron zbiorku. Mając dane opisy kilku zbiorków zadań masz wyznaczyć dla każdego z nich, ile najwięcej zadań z tego zbiorku będzie mogło rozwiązać Nadarzątko tak, aby rozwiązywać je w kolejności pojawiania się w zbiorku i jednocześnie za każdym razem rozwiązywać zadanie trudniejsze od poprzedniego.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba m, 1<=m<=10, oznaczająca liczbę zbiorków do rozpatrzenia. W kolejnych liniach znajdują się opisy zbiorków. W (i+1)-szej linii znajduje się liczba n_i, n_i<100000 oznaczająca liczbę zadań w i-tym zbiorku, po której nastepuje n_i liczb całkowitych z zakresu od -10^9 do 10^9, określających stopnie trudności kolejnych zadań w tym zbiorku.

Wyjście

m liczb całkowitych, po jednej w każdej linii. Liczba w i-tej linii oznacza największą liczbę zadań z i-tego zbiorku, które zgodnie z podanymi warunkami może rozwiązać Nadarzątko.

Przykład

Dla danych wejściowych
3
3 1 2 3
3 3 2 1
3 1 1 0
prawidłowym wynikiem jest
3
1
1