Zima

(Limit pamięci: 32MB)

Ogrodnik Bajtokles część swoich prac wykonuje w zimie. Bajtocka zima jest mroźna, więc harujący na zewnątrz heros łatwo się przeziębia. Gdy jest chory, musi zostać na jakiś czas w domu. Codziennie, przed pójściem do pracy, Baktokles sprawdza temperaturę. Na jej podstawie może przewidzieć, jak długo będzie chorował, jeśli tego dnia pójdzie do pracy.

Bajtokles musi uporać się z robotami w ogrodzie królewskim do końca zimy. Dlatego chciałby, aby liczba dni, w które będzie mógł pracować, była jak największa. Ciebie poprosił o pomoc w ustaleniu, ile ta liczba wynosi.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N (1<=N<=10^6) oznaczająca długość zimy (liczbę dni). W kolejnych N wierszach znajdują się opisy dni: w (i+1) wierszu jest liczba całkowika Ti (0<=Ti<=10^9), która oznacza, że jeśli Bajtokles pójdzie i-tego dnia do pracy, to będzie chorował przez Ti dni (i nie będzie mógł pójść do pracy w tym czasie). Jeśli Ti = 0, to nie zachoruje i będzie mógł pójść do pracy następnego dnia.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia Twój program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą: maksymalną liczbę dni, które Bajtokles może spędzić w pracy.

Przykład

Dla danych wejściowych:
5
1
2
1
0
0

poprawną odpowiedzią jest:
3

Wyjaśnienie do przykładu: Przykładowo Bajtokles może pójść do pracy w dniach 1, 3 i 5.